Biedrības padome

 No 05.12.2016.

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Pārstāvētās iestādes, uzņēmuma vai organizācijas nosaukums, privātpersonas vārds uzvārds

Amats pārvaldes institūcijā, kas ir atbildīga par vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu

LAP pasākuma ietvaros - norāde, ja pārstāv jauniešu, lauku sieviešu vai lauksaimnieku intereses

e-pasts

Tālrunis

I. Valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvji

1.

Antra Sprudzāne

Gulbenes novada dome

Padomes locekle

-

antra@gulbenesbiblioteka.lv

29491582

II. Uzņēmēji Privātpersonas

 

1.

Aija Supe

Piemājas saimniecība „Tīreļi”

Gulbenes lauksaimnieku biedrība

Padomes priekšsēdētāja

Uzņēmējdarbība, lauku attīstība, lauksaimnieku intereses, lauku sieviešu intereses

radnesa@inbox.lv 

26332970

2.

Aija Kalēja

SIA „Mācību centrs „Austrumvidzeme””

Padomes locekle

Uzņēmēju intereses, mūžizglītība

puke17@inbox.lv

29462624

3.

Oksana Plūme

SIA “Pededzes”

Padomes locekle

Uzņēmēju intereses

oksana.plume@gmail.com

29169997

III. Biedrības  

 

1.

Dace Pajate

Biedrība „Līkloči”

Padomes locekle

Uzņēmējdarbības attīstība

dace.pajate@inbox.lv

26552515

2.

Inga Lapse

Biedrība „KAPO”

Padomes locekle

Uzņēmējdarbības veicināšana, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, lauku jauniešu piesaistīšana

inga.lapse@gmail.com

26447952

3.

Biruta Kozlovska

Gulbenes novada invalīdu biedrība

Padomes locekle

Cilvēki ar īpašam vajadzībām, seniori

aturib3@inbox.lv 

29167317

4.

Jana Kalniņa

Biedrība „Esi aktīvs!”

Padomes locekle

Jauniešu intereses, lauku sieviešu intereses

jana.keibeniece@gmail.com

26634652