Mazie projekti, konkursi

Atpūtas/rotaļu laukuma izveide Gulbīša pamatskolas teritorijā

06.06.2018.

 

    

Gulbīša pamatskolas radoša, darboties griboša jauniešu grupa „ Mēs -  Gulbītim” iesaistījās biedrības „SATEKA” mazo projektu konkursā, lai realizētu sen  lolotu sapni, par atpūtas/rotaļu laukuma izveidi Gulbīša pamatskolas teritorijā, kur pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā uz kādu laiku aizmirstot savu mobilo telefonu.

Vairāk par projekta realizāciju lasīt ŠEIT 

 

Mazo projektu realizētājiem

01.06.2018.

 

Saskaņā ar Mazo projektu konkursa nolikumu, Projekta ieviesējs noslēguma ziņojumu par projekta izpildi, ko veido saturiskā un finanšu atskaite  par visu projekta ieviešanas periodu, iesniedz 2 nedēļu laikā  pēc projekta ieviešanas termiņa beigām.  

 

Atskaites veidlapa šeit!

 

Zināmi Mazo projektu konkursa uzvarētāji!

23.04.2018.

 

Ir pabeigta biedrības SATEKA Mazo projektu konkursa "Sveiks un vesels" izvērtēšana un ar septiņiem projektu iesniedzējiem 20.aprīlī noslēgti līgumi par projektu realizāciju.

Pavisam tika iesniegti 15 projektu pieteikumi, finansējumu saņems septiņi:

⇒ Rankas pagasta jauniešu projekts "Aktīvs un vesels"

⇒ Gulbenes Mūzikas skolas jauniešu iniciatīvas grupas projekts ‘’Muzikālais starpbrīdis’’

⇒ Druvienas izglītības un amatniecības centra darba grupas projekts "Mazā zinātnes centra izveide"

⇒ Rankas pamatskolas skolēnu pašpārvalde un vecāku padomes projekts “Rankas skvērs Latvijas simtgadei”

⇒ Lejasciema pagasta iedzīvotāju grupas "Kopā mēs varam" projekts "Sajūtu parks"

⇒ Stāku ciemata domu biedru grupas projekts "Brīnumu parks ,,Augsim nākotnei""

⇒ Gulbīša pamatskolas jauniešu grupa “Mēs – Gulbītim” projekts "Atpūtas laukuma bērniem, pusaudžiem izveidošana" 

 

Biedrība „SATEKA” izsludina Mazo projektu konkursu „Sveiks un vesels!”

 

Maksimālais kopējais projektu finansējums ir 3500 EUR.

 

Maksimālais finansējums vienam projektam ir 500 EUR.

 

Projektu finansējumā jāiekļauj vismaz 10% pašu līdzfinansējums, kas var būt arī brīvprātīgais darbs vai materiāli.

 

Termiņi:

Projektu pieņemšana : 05.03.2018.-26.03.2018.                                    

Projektu izvērtēšana: 27.03.2018.-15.04.2018.

Projektu realizācija tiek uzsākta: 20.04.2018.

 

Projekta pieteikumus iesniedz biedrībā „SATEKA” personīgi Ābeļu ielā 17, Gulbene, sūtot uz e-pastu: daiga@sateka.lv vai nosūtot pa pastu uz adresi: Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Nosūtot pa pastu, pasta sūtījumam biedrībā ir jābūt saņemtam ne vēlāk kā 2018. gada 26.martā.

 

 

Mazo projektu konkursa 2018 nolikums ŠEIT 
 Mazo projektu konkursa 2018 pieteikuma veidlapa ŠEIT