Mazo projektu konkurss 2018

 

 

Biedrība „SATEKA” izsludina Mazo projektu konkursu „Sveiks un vesels!”

 

Maksimālais kopējais projektu finansējums ir 3500 EUR.

 

Maksimālais finansējums vienam projektam ir 500 EUR.

 

Projektu finansējumā jāiekļauj vismaz 10% pašu līdzfinansējums, kas var būt arī brīvprātīgais darbs vai materiāli.

 

Termiņi:

Projektu pieņemšana : 05.03.2018.-26.03.2018.                                    

Projektu izvērtēšana: 27.03.2018.-15.04.2018.

Projektu realizācija tiek uzsākta: 20.04.2018.

Projekta pieteikumus iesniedz biedrībā „SATEKA” personīgi Ābeļu ielā 17, Gulbene, sūtot uz e-pastu: daiga@sateka.lv vai nosūtot pa pastu uz adresi: Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401. Nosūtot pa pastu, pasta sūtījumam biedrībā ir jābūt saņemtam ne vēlāk kā 2018. gada 26.martā.

 Mazo projektu konkursa 2018 nolikums ŠEIT 
 Mazo projektu konkursa 2018 pieteikuma veidlapa ŠEIT  

Atskaites veidlapa šeit!