Aktuāli

 

Rankā izveidota betona izstrādājumu ražotne

 27.06.2018.

 

 

Rankas pagastā realizēts LEADER projekts Nr.17-07-AL05-A019.2103-000010 “Betona izstrādājumu ražotnes izveidošana”.  Projekta realizācijas gaitā iegādāta mehanizēta betona grodu ražošanas iekārta, lai sekmīgi un kvalitatīvi ražotu 3 betona grodu izmērus. Lai nodrošinātu ar pilnu produkta paketi, tiks ražoti arī vāki un pamatnes.

Projekta realizācijas gaitā ir radīti priekšnoteikumi ilgtermiņa mērķa sasniegšanai - betona izstrādājumu ražošanas attīstīšana Gulbenes novadā, jaunu produktu - mazo arhitektūras formu radīšana un tirgus apguve.

Vairāk par projektu lasiet ŠEIT.

 

Latvju pirts un SPA festivālā Nākotnē (27.07- 29.07.2018.)

26.06.2018.

 

Latvju pirts un veselības festivāls - īsti svētki ķermenim, garam un dvēselei -ikvienam veselīga dzīvesveida piekritējam un atbalstītājam, jo ik gadu pulcē vienuviet talantīgus pirtniekus, masierus un citus veselīga dzīvesveida praktiķus un labsajūtas meistarus.

FESTIVĀLĀ:

·         pirtnieki, latviskās dzīvesziņas un veselīga dzīvesveida praktiķi no visas Latvijas

·         lekcijas, meistarklases un demonstrācijas - veselībai un labsajūtai

·         tradicionāli pirts rituāli un procedūras, masāžas un lutināšana brīvā dabā

·         amatnieku un mājražotāju tirdziņš, vakara muzikālās performances un zaļumballe

·         jēgpilna un izzinoša atpūta brīvā dabā visai ģimenei

 Ieeja pasākumā – BEZMAKSAS – brīvi apmeklē lekcijas, meistarklases, demonstrācijas, muzikālās performances un zaļumballi.

Projekta „Dabas spēks un pirts tradīcijas - sev, ģimenei un biznesam!” ietvaros  arī Gulbenes novada pirtniekiem, pirtslietu izgatavotājiem, amatniekiem un mājražotājiem, kā arī ārstniecības augu audzētājiem ir iespēja piedalīties Latvju pirts un SPA festivālā Nākotnē, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, kas notiks š.g. 27.07.- 29.07.2018.

Gulbenes novada pirtniekus, pirtslietu izgatavotājus, mājražotājus un ārtsniecības augu audzētājus, kā arī amatniekus pieteikties biedrībā SATEKA līdz 15.07.2018.

Pieteikšanās pa tālruni: 29177019 vai e-pastā: daiga@sateka.lv

Dalībnieku skaits ierobežots!

Nolikumu un dalības nosacījumus Latvju pirts un SPA festivālā var apskatīt: www.lpsa.lv/festivals/

  

Mutifunkcionālais rotaļlaukums Stāķos pulcē bērnus un jauniešus

25.06.2018.

 

Projekta Nr.17-07-AL05-A019.2201-000005 „Multifunkcionāla rotaļu laukuma labiekārtošana brīvā laika dažādošanai un drošai bērnu rotaļu vietas nodrošināšanai Stāķos” ietvaros tika veikta novecojušā rotaļlaukuma demontāža, teritorijas labiekārtošanas darbi un jauna rotaļlaukuma uzstādīšana. Šobrīd ģimeņu vajadzībām ir pieejama smilšu kaste, šūpoles ar grozu, divvietīgas šūpoles ar sēdekļiem, vienvietīgas un divvietīgas atsperšūpoles, atpūtas soliņi un atkritumu urnas. Rotaļlaukums ir papildināts ar rāpšanās elementiem: alpīnisma sienu, kāpnēm, kustīgo tiltiņu, nošļūcamo ugunsdzēsēju stieni, slīdkalniņu, u.c. Bērnu drošības nolūkos, rotaļu zonā ir ierīkots triecienabsorbējošs gumijas segums.

Vairāk par projektu lasiet ŠEIT

  

 

07.06.2018. 

 

Sadarbības projekta mērķis ir paplašināt vietējo iedzīvotāju zināšanas un prasmes par ārstniecības augu un pirts lomu dzīves kvalitātes uzlabošanā, gūt pieredzi par uzņēmējdarbību šajā jomā gan Latvijā, gan ārvalstīs, veicināt vietējo iedzīvotāju zināšanas ekonomisku aktivitāšu uzsākšanai un attīstībai.

Turpinot atbalstu vietējiem iedzīvotājiem Lauku partnerība "Lielupe" sadarbībā ar biedrību "Sateka" un "Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerību „Kaimiņi” Latvijā, kā arī Igaunijas partnerību "Green Riverland" un Pasvāles rajona partnerību Lietuvā divu gadu garumā organizēs informatīvi izglītojošus pasākumus un apmācības visās partnerību teritorijās.

Projekta atklāšanas pasākums – Latvju pirts un zāļu festivāls 2018 jau 9.jūnijā, Daugavpils novada Višķu pagastā.

Projekta aktivitātes noritēs līdz 2020. gada septembrim. Sadarbības projektā plānotas kopīgas darbības lauku iedzīvotāju zināšanu un prasmju uzlabošanai par pirts, ārstniecības augu un citu dabas vērtību nozīmi dzīves kvalitātes uzlabošanā. Sadarbībā ar kopprojekta dalībniekiem un ārvalstu partneriem tiks gūta pieredze par uzņēmumiem, kas vietējo produktu ražošanā izmanto ārstniecības augus un veicina pirts tradīcijas un latviskā mantojuma kopšanu. Tiks organizētas apmācības, meistarklases un pieredzes apmaiņa sadarbības projektā iesaistot vietējos iedzīvotājus un uzņēmējus. Tāpat tiks veicināta tūrisma attīstība, popularizējot sadarbības partneru teritorijās esošos “dabas spēka un tradīciju kopšanas” pakalpojumu sniedzējus.

Projekts Nr. 18-00-A019.333-000006 „Dabas spēks un pirts tradīcijas - sev, ģimenei un biznesam!” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros. Piešķirtais publiskais finansējums ir EUR 97 094,49. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

 

 

 

Realizēts projekts Lejasciemā

07.06.2018.

 

Ilgtspējīgas un produktīvas mikro un mazās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas nolūkos Gulbenes novadā 2018.gada janvārī Lejasciemā nodibināts jauns uzņēmums SIA “SonarD”. Uzņēmums plāno piedāvāt autokempera, velosipēdu, SUP dēļu un laivu nomas pakalpojumus.

 

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" projekta Nr.17-07-AL05-A019.2103-000002 ietvaros ir iegādāts jauns autokemperis uz Fiat Ducato bāzes - ZEFIRO 277 M.

Vairāk par projektu lasiet ŠEIT.

 

Mazo projektu konkursa 2018 ieviesēju ievērībai!

01.06.2018.

 

Saskaņā ar Mazo projektu konkursa 2018 nolikumu, Projekta ieviesējs noslēguma ziņojumu par projekta izpildi, ko veido saturiskā un finanšu atskaite, iesniedz 2 nedēļu laikā  pēc projekta ieviešanas termiņa beigām.  

Atskaites veidlapa šeit!

 

Latvisko sajūtu brīvdienas Latgalē –

LATVJU PIRTS UN ZAĻU FESTIVĀLS 2018

31.05.2018.

 

9. jūnijā Daugavpils novada Višķos, Višķu estrādē, pie skaistā Luknas ezera, notiks LATVJU PIRTS UN ZAĻU FESTIVĀLS 2018’. 

Festivālu organizē biedrība “Lauku partnerība “Lielupe”, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” un biedrība “Sateka”, sadarbībā ar biedrību “Latvju pirts un SPA asociācija” un Višķu pagasta pašvaldību. Festivāls ir Leader starpvalstu sadarbības projekta “Dabas spēks un pirts tradīcijas – sev, ģimenei un biznesam!” pasākums.

Vairāk par pasākumu lasīt  www.lpsa.lv  http://daugavpils.partneribas.lvwww.partneribalielupe.lv , www.sateka.lv  

 

LEADER konference "Vienpadsmit veiksmes stāsti".

15.05.2018.

 

„Tā pasaulē iekārtots- kas prot pa īstam strādāt, prot arī pa īstam priecāties!” (SIA „Lāči” komanda)

 

2018.gada 23.maijā biedrība SATEKA organizē LEADER konferenci "Vienpadsmit veiksmes stāsti". Pasākumā ar savu pieredzi, realizējot LEADER projektus, dalīsies vienpadsmit  veiksmīgi projektu realizētāji. Notiks diskusijas. Pasākuma dalībniekiem paredzēti pārsteigumi! Būsiet gaidīti!

 

 

 

5.kārtas projektu vērtēšanas rezultāti

11.05.2018.

 

Ir pabeigta 5.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti . Rindojumu var apskatīt LAD mājas lapā vai ŠEIT.

 

Tālāk projektu pieteikumus izvērtēs Lauku atbalsta dienesta speciālisti rindojuma secībā.

 

Zināmi Mazo projektu konkursa uzvarētāji!

23.04.2018.

 

Ir pabeigta biedrības SATEKA Mazo projektu konkursa "Sveiks un vesels" izvērtēšana un ar septiņiem projektu iesniedzējiem 20.aprīlī noslēgti līgumi par projektu realizāciju.

Pavisam tika iesniegti 15 projektu pieteikumi, finansējumu saņems septiņi:

⇒ Rankas pagasta jauniešu projekts "Aktīvs un vesels"

⇒ Gulbenes Mūzikas skolas jauniešu iniciatīvas grupas projekts ‘’Muzikālais starpbrīdis’’

⇒ Druvienas izglītības un amatniecības centra darba grupas projekts "Mazā zinātnes centra izveide"

⇒ Rankas pamatskolas skolēnu pašpārvalde un vecāku padomes projekts “Rankas skvērs Latvijas simtgadei”

⇒ Lejasciema pagasta iedzīvotāju grupas "Kopā mēs varam" projekts "Sajūtu parks"

⇒ Stāku ciemata domu biedru grupas projekts "Brīnumu parks ,,Augsim nākotnei""

⇒ Gulbīša pamatskolas jauniešu grupa “Mēs – Gulbītim” projekts "Atpūtas laukuma bērniem, pusaudžiem izveidošana"

 

Noslēgusies projektu pieņemšana

17.04.2018.

 

Piektdien, 13.04.2018. plkst. 23:59: 59,  beidzās 5.kārtas projektu pieņemšana Rīcībā 1.1."Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība". 

Kopumā iesniegti 18 projekti, 1 projekts tika atsaukts, jo tika iesniegts divas reizes. 
Kopējais 5.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 63508,61
Kārtā pieprasītais ELFLA publiskais finansējums: EUR 164764,74.

 

 

Atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590  "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"", Vietējā rīcības grupa mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, pamatojoties uz vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļauto attiecīgo rīcību un  vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Projektam piešķir noteiktu punktu skaitu atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai.

 

 

4.kārtas projektu vērtēšanas rezultāti

16.03.2018.

 

Ir pabeigta 4.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Pavisam tika saņemti 14 projektu pieteikumi sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējā teritorijā. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti . Rindojumu var apskatīt LAD mājas lapā vai ŠEIT.

Atgādinām, ka kārtai piesķirtais ELFLA publiskais finansējums  ir EUR 41677,49.

Tālāk projektu pieteikumus izvērtēs Lauku atbalsta dienesta speciālisti rindojuma secībā.

 

 

 

 

SIA Tālavas ķēniņa alus informē

05.03.2018.

 

SIA Tālavas ķēniņa alus darīšana ir roku darbs, alus tiek raudzēts vaļējos ozolkoka kublos, ne mazāk kā mēnesi izturēts nogatavinot un nav ne pasterizēts, ne filtrēts, ne arī mākslīgi gāzēts. Alus darītava piedāvā alu pudelēs, bet lielākiem, svinīgākiem pasākumiem vai kafejnīcām un bāriem alu var pasūtīt mucās.

Taču uzņēmuma attīstība nestāv uz vietas. Lai varētu klientiem piedāvāt augstāku kvalitāti un labāku servisu, 2018. gadā SIA „Tālavas ķēniņa alus” īstenojis projektu ELFLA apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē: "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas", projekts Nr. 17-07-AL05-A019.2103-000004,  Aprīkojuma iegāde SIA "Tālavas ķēniņa alus" jaunu produktu radīšanai un ilgtspējas nostiprināšanai.  Projekta attiecināmās izmaksas: EUR 23655.17, no tām, publiskais ELFLA finansējums: EUR 16558.62.

 

Projekta mērķis ir palielināt SIA "Tālavas Ķēniņa alus" kāpināt uzņēmuma apgrozījumu, palielinot esošo produktu pārdošanas apjomus, kā arī papildināt produktu klāstu, palielinot konkurētspēju tirgū, vienlaicīgi paaugstinot darbinieku kvalifikāciju, ieguldot līdzekļus uzņēmuma pamatlīdzekļos - iekārtās un tehnikā , kā arī darbinieku apmācībā.

 

 

R.Krevica saimniecība "Lukstiņi" turpina attīstīties!

19.02.2018.

 

2017.gada decembrī tika pabeigta ražošanas ēkas būvniecība R.Krevica saimniecībā Beļavas pagasta "Lukstiņos". 2018.gada janvārī  veikta ēkas inventarizācija un 1.februārī ēka tika nodota ekspluatācijā. Tuvākajā laikā tiks veikta darbinieka apmācība HACCP pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (paškontroles sistēma) izveide, ieviešana pārtikas aprites uzņēmumā un darbinieka pieņemšana darbā. Ražošanas ēkā  iekārtošana tiks veikta pakāpeniski, jo tam vajadzīgs papildus finansējums: jāizgatavo plaukti, darba virsma, skapīši un jāizvieto ražošanas iekārtas.

Projekts "Ieguldījumi ēkas pārbūvē ražošanas attīstībai saimniecībā "Lukstiņi"" realizēts Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” iervaros, projekta Nr. 16-07-AL05-A019.2101-000004. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas - 21431,40 EUR, no tām publiskais finansējums 15001,98 EUR. Projekta mērķis - radīt kvalitatīvus darba apstākļus lauksaimniecības produktu pārstrādei un inovatīvu produktu ražošanai, tā  veicinot saimniecības konkurētspējas paaugstināšanos. 

 

 

Ir noslēgusies (16.02.2018.) projektu pieteikumu pieņemšanas 4.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  ricībā 2.1. "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem".

 

 Kārtai piesķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 41677,49

Kopumā saņemti 14 projekti (iesniedzēji- 6 biedrības, 1- SIA, 7- Gulbenes novada dome). 

Nepieciešamais ELFLA publiskais finansējums EUR 227 848,04

Tas nozīmē, ka kopumā pietrūkst ELFLA finansējums EUR 186170,55 jeb 5,47 reizes! 

 

Laika posmā līdz 16.03.2018. notiek iesniegto projektu izvērtēšana biedrībā "SATEKA", pēc tam projektus vērtēs Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes LEADER daļas speciālisti (līdz 5 mēnešiem). 

19.02.2018.

  

Realizēts projekts Litenē

18.01.2018.

       

Gunārs Ciglis 2017. gadā īstenoja projektu "Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Litenes muižas apbūve" šķūņa jumta nomaiņa". Projekta kopējās izmaksas 24997,39 EUR, tajā skaitā LAD finansējums 22497,65 EUR.

Projekta realizācijas rezultātā:

- saglabāta vēsturiska ēka,

- radīti labi apstākļi kultūriskā mantojuma ekspozīcijas apskatei tūristiem,

- izveidota vieta tematisko pasākumu rīkošanai.

Apskate pēc iepriekšēja pieteikuma.

Telefons saziņai 26467087

Vairāk informācijas https://www.youtube.com/watch?v=sFDH2nNn2Ew ,

 

https://www.youtube.com/watch?v=fdRjsF5YQYY