Aktuāli

 

Realizēts projekts Lejasciemā

07.06.2018.

 

Ilgtspējīgas un produktīvas mikro un mazās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanas nolūkos Gulbenes novadā 2018.gada janvārī Lejasciemā nodibināts jauns uzņēmums SIA “SonarD”. Uzņēmums plāno piedāvāt autokempera, velosipēdu, SUP dēļu un laivu nomas pakalpojumus.

 

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" projekta Nr.17-07-AL05-A019.2103-000002 ietvaros ir iegādāts jauns autokemperis uz Fiat Ducato bāzes - ZEFIRO 277 M.

Vairāk par projektu lasiet ŠEIT.

 

Mazo projektu konkursa 2018 ieviesēju ievērībai!

01.06.2018.

 

Saskaņā ar Mazo projektu konkursa 2018 nolikumu, Projekta ieviesējs noslēguma ziņojumu par projekta izpildi, ko veido saturiskā un finanšu atskaite, iesniedz 2 nedēļu laikā  pēc projekta ieviešanas termiņa beigām.  

Atskaites veidlapa šeit!

 

Latvisko sajūtu brīvdienas Latgalē –

LATVJU PIRTS UN ZAĻU FESTIVĀLS 2018

31.05.2018.

 

9. jūnijā Daugavpils novada Višķos, Višķu estrādē, pie skaistā Luknas ezera, notiks LATVJU PIRTS UN ZAĻU FESTIVĀLS 2018’. 

Festivālu organizē biedrība “Lauku partnerība “Lielupe”, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” un biedrība “Sateka”, sadarbībā ar biedrību “Latvju pirts un SPA asociācija” un Višķu pagasta pašvaldību. Festivāls ir Leader starpvalstu sadarbības projekta “Dabas spēks un pirts tradīcijas – sev, ģimenei un biznesam!” pasākums.

Vairāk par pasākumu lasīt  www.lpsa.lv  http://daugavpils.partneribas.lvwww.partneribalielupe.lv , www.sateka.lv  

 

LEADER konference "Vienpadsmit veiksmes stāsti".

15.05.2018.

 

„Tā pasaulē iekārtots- kas prot pa īstam strādāt, prot arī pa īstam priecāties!” (SIA „Lāči” komanda)

 

2018.gada 23.maijā biedrība SATEKA organizē LEADER konferenci "Vienpadsmit veiksmes stāsti". Pasākumā ar savu pieredzi, realizējot LEADER projektus, dalīsies vienpadsmit  veiksmīgi projektu realizētāji. Notiks diskusijas. Pasākuma dalībniekiem paredzēti pārsteigumi! Būsiet gaidīti!

 

 

 

5.kārtas projektu vērtēšanas rezultāti

11.05.2018.

 

Ir pabeigta 5.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti . Rindojumu var apskatīt LAD mājas lapā vai ŠEIT.

 

Tālāk projektu pieteikumus izvērtēs Lauku atbalsta dienesta speciālisti rindojuma secībā.

 

Zināmi Mazo projektu konkursa uzvarētāji!

23.04.2018.

 

Ir pabeigta biedrības SATEKA Mazo projektu konkursa "Sveiks un vesels" izvērtēšana un ar septiņiem projektu iesniedzējiem 20.aprīlī noslēgti līgumi par projektu realizāciju.

Pavisam tika iesniegti 15 projektu pieteikumi, finansējumu saņems septiņi:

⇒ Rankas pagasta jauniešu projekts "Aktīvs un vesels"

⇒ Gulbenes Mūzikas skolas jauniešu iniciatīvas grupas projekts ‘’Muzikālais starpbrīdis’’

⇒ Druvienas izglītības un amatniecības centra darba grupas projekts "Mazā zinātnes centra izveide"

⇒ Rankas pamatskolas skolēnu pašpārvalde un vecāku padomes projekts “Rankas skvērs Latvijas simtgadei”

⇒ Lejasciema pagasta iedzīvotāju grupas "Kopā mēs varam" projekts "Sajūtu parks"

⇒ Stāku ciemata domu biedru grupas projekts "Brīnumu parks ,,Augsim nākotnei""

⇒ Gulbīša pamatskolas jauniešu grupa “Mēs – Gulbītim” projekts "Atpūtas laukuma bērniem, pusaudžiem izveidošana"

 

Noslēgusies projektu pieņemšana

17.04.2018.

 

Piektdien, 13.04.2018. plkst. 23:59: 59,  beidzās 5.kārtas projektu pieņemšana Rīcībā 1.1."Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība". 

Kopumā iesniegti 18 projekti, 1 projekts tika atsaukts, jo tika iesniegts divas reizes. 
Kopējais 5.kārtai piešķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 63508,61
Kārtā pieprasītais ELFLA publiskais finansējums: EUR 164764,74.

 

 

Atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590  "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"", Vietējā rīcības grupa mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, pamatojoties uz vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļauto attiecīgo rīcību un  vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Projektam piešķir noteiktu punktu skaitu atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai.

 

 

Tiek pieņemti projektu pieteikumi SVAA LEADER 5.kārtai!

16.03.2018.

 

Vairāk informācijas - sadaļā "LEADER 2014-2020

 

4.kārtas projektu vērtēšanas rezultāti

16.03.2018.

 

Ir pabeigta 4.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Pavisam tika saņemti 14 projektu pieteikumi sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējā teritorijā. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti . Rindojumu var apskatīt LAD mājas lapā vai ŠEIT.

Atgādinām, ka kārtai piesķirtais ELFLA publiskais finansējums  ir EUR 41677,49.

Tālāk projektu pieteikumus izvērtēs Lauku atbalsta dienesta speciālisti rindojuma secībā.

 

 

 

 

SIA Tālavas ķēniņa alus informē

05.03.2018.

 

SIA Tālavas ķēniņa alus darīšana ir roku darbs, alus tiek raudzēts vaļējos ozolkoka kublos, ne mazāk kā mēnesi izturēts nogatavinot un nav ne pasterizēts, ne filtrēts, ne arī mākslīgi gāzēts. Alus darītava piedāvā alu pudelēs, bet lielākiem, svinīgākiem pasākumiem vai kafejnīcām un bāriem alu var pasūtīt mucās.

Taču uzņēmuma attīstība nestāv uz vietas. Lai varētu klientiem piedāvāt augstāku kvalitāti un labāku servisu, 2018. gadā SIA „Tālavas ķēniņa alus” īstenojis projektu ELFLA apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē: "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas", projekts Nr. 17-07-AL05-A019.2103-000004,  Aprīkojuma iegāde SIA "Tālavas ķēniņa alus" jaunu produktu radīšanai un ilgtspējas nostiprināšanai.  Projekta attiecināmās izmaksas: EUR 23655.17, no tām, publiskais ELFLA finansējums: EUR 16558.62.

 

Projekta mērķis ir palielināt SIA "Tālavas Ķēniņa alus" kāpināt uzņēmuma apgrozījumu, palielinot esošo produktu pārdošanas apjomus, kā arī papildināt produktu klāstu, palielinot konkurētspēju tirgū, vienlaicīgi paaugstinot darbinieku kvalifikāciju, ieguldot līdzekļus uzņēmuma pamatlīdzekļos - iekārtās un tehnikā , kā arī darbinieku apmācībā.

 

Apmācības  projektu iesniedzējiem projektu pieteikumu pieņemšanas 5.kārtai- UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
20.02.2018. 

  

   Tēma: Apmācības projektu izstrādē un projekta iesnieguma sagatavošanā ELFLA apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"  Rīcības 1.1. ietvaros.

 

Mērķis: Sniegt atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu izstrādāšanā un projektu iesniegumu sagatavošanā atbilstoši biedrības „SATEKA” izstrādātajai sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, SVVA atklātā projektu konkursa 5.kārtas projektiem-  UZŅĒMĒJDARBĪBAS PROJEKTI 

 

Apmācību semināra plānotais norises laiks un vieta:

 

Norises datums

Laiks

Norises vieta

02.03.2018.

11.00

Biedrības „SATEKA” birojā- Ābeļu ielā 17, Gulbenē

 

Darba kārtība un papildus informācija  - lasīt šeit 

 

AKTUĀLI - Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu

06.02.2018.

 

 Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 5.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  ricībā 1.1. "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība".

Kārtai piesķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 63508,61

Projektu 5.kārtas ietvaros netiek atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas izmaksas!!!

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR 30 000,00.

Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 13.03.2018. līdz 13.04.2018. vienā no zemāk uzkaitītajiem veidiem:

1. - elektroniski- Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

2. - elektroniski - Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

3. - papīra formā- biedrības “SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, (2.stāvā).  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.  

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

-        biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

-        biedrības mājas lapas  www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.” : http://www.sateka.lv/lv/leader-2014-2020/ 

-  informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

 PILNS SLUDINĀJUMA TEKSTS

 

 

R.Krevica saimniecība "Lukstiņi" turpina attīstīties!

19.02.2018.

 

2017.gada decembrī tika pabeigta ražošanas ēkas būvniecība R.Krevica saimniecībā Beļavas pagasta "Lukstiņos". 2018.gada janvārī  veikta ēkas inventarizācija un 1.februārī ēka tika nodota ekspluatācijā. Tuvākajā laikā tiks veikta darbinieka apmācība HACCP pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (paškontroles sistēma) izveide, ieviešana pārtikas aprites uzņēmumā un darbinieka pieņemšana darbā. Ražošanas ēkā  iekārtošana tiks veikta pakāpeniski, jo tam vajadzīgs papildus finansējums: jāizgatavo plaukti, darba virsma, skapīši un jāizvieto ražošanas iekārtas.

Projekts "Ieguldījumi ēkas pārbūvē ražošanas attīstībai saimniecībā "Lukstiņi"" realizēts Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” iervaros, projekta Nr. 16-07-AL05-A019.2101-000004. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas - 21431,40 EUR, no tām publiskais finansējums 15001,98 EUR. Projekta mērķis - radīt kvalitatīvus darba apstākļus lauksaimniecības produktu pārstrādei un inovatīvu produktu ražošanai, tā  veicinot saimniecības konkurētspējas paaugstināšanos. 

 

 

Ir noslēgusies (16.02.2018.) projektu pieteikumu pieņemšanas 4.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  ricībā 2.1. "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem".

 

 Kārtai piesķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 41677,49

Kopumā saņemti 14 projekti (iesniedzēji- 6 biedrības, 1- SIA, 7- Gulbenes novada dome). 

Nepieciešamais ELFLA publiskais finansējums EUR 227 848,04

Tas nozīmē, ka kopumā pietrūkst ELFLA finansējums EUR 186170,55 jeb 5,47 reizes! 

 

Laika posmā līdz 16.03.2018. notiek iesniegto projektu izvērtēšana biedrībā "SATEKA", pēc tam projektus vērtēs Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes LEADER daļas speciālisti (līdz 5 mēnešiem). 

19.02.2018.

  

Realizēts projekts Litenē

18.01.2018.

       

Gunārs Ciglis 2017. gadā īstenoja projektu "Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Litenes muižas apbūve" šķūņa jumta nomaiņa". Projekta kopējās izmaksas 24997,39 EUR, tajā skaitā LAD finansējums 22497,65 EUR.

Projekta realizācijas rezultātā:

- saglabāta vēsturiska ēka,

- radīti labi apstākļi kultūriskā mantojuma ekspozīcijas apskatei tūristiem,

- izveidota vieta tematisko pasākumu rīkošanai.

Apskate pēc iepriekšēja pieteikuma.

Telefons saziņai 26467087

Vairāk informācijas https://www.youtube.com/watch?v=sFDH2nNn2Ew ,

 

https://www.youtube.com/watch?v=fdRjsF5YQYY

 

 

 

Biedrība “Sateka” Dižprojektam 2017 izvirza projektu “Mūsdienīgu veterināro pakalpojumu piedāvājumu izveidošana dakteres Paulas Mezītes veterinārajā praksē”

10.01.2018.

 

Informācija par projektu LLF mājas lapā: http://llf.partneribas.lv/archives/4359 

Projektu Jūs variet atbalstīt, spiežot "Patīk" sociālajos tīklos:

Draugiem.lv: https://www.draugiem.lv/llf/gallery/?pid=444770661

Facebook.com: https://www.facebook.com/laukuforums/photos/a.1557561650964883.1073741886.146634028724326/1557562040964844/?type=3&theater

Uzzini par citiem 2017. gada Dižprojektiem te: Dižprojekti 2017

 

Lejasciemā pabeigta bērnu rotaļlaukuma un žoga būvniecība

09.01.2018.
 
          
Rotaļu un aktivitāšu laukuma atklāšana pie Lejasciema vidusskolas, noteikti bija viens no jaunāko klašu skolēnu 2017. gada gaidītākajiem notikumiem! Jau vairāk kā mēnesi neskaitāmi priecīgu acu pāri, uzmanīgi sekoja skolas iekšpagalmā notiekošajiem darbiem. 23.novembra rītā tika atklāts rotaļlaukums, vēl tikai instruktāža par drošību un kārtību jaunajā laukumā, lentas svinīgā pārgriešana un aidā… - rosība varēja sākties! Visas dienas garumā tika iemēģinātas jaunās šūpoles, karuselis, basketbola grozs, rāpšanās siena, virves un tīkls, slīdkalniņš. 
Vairāk informācijas ŠEIT.
 

Tehniskā aprīkojuma iegāde SIA "RWW" uzņēmuma efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai 

   13.12.2017.

 

 

 

Lai paaugstinātu uzņēmuma SIA “RWW”efektivitāti un konkurētspēju, uzņēmumā tika realizēts projekts Nr.17-07-AL05-A019.2103-000016 “Tehniskā aprīkojuma iegāde SIA "RWW" uzņēmuma efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” .

Vairāk informācijas ŠEIT 

 

Dalība apmācību seminārā "Bioekonomikas veicināšanas iespējas vietējo partnerību teritorijā. 

 

   11.12.2017.