Aktuāli

Tiek pieņemti projektu pieteikumi SVAA LEADER 5.kārtai!

16.03.2018.

 

Vairāk informācijas - sadaļā "LEADER 2014-2020

 

4.kārtas projektu vērtēšanas rezultāti

16.03.2018.

 

Ir pabeigta 4.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Pavisam tika saņemti 14 projektu pieteikumi sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējā teritorijā. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti . Rindojumu var apskatīt LAD mājas lapā vai ŠEIT.

Atgādinām, ka kārtai piesķirtais ELFLA publiskais finansējums  ir EUR 41677,49.

Tālāk projektu pieteikumus izvērtēs Lauku atbalsta dienesta speciālisti rindojuma secībā.

 

 

SIA Tālavas ķēniņa alus informē

05.03.2018.

 

SIA Tālavas ķēniņa alus darīšana ir roku darbs, alus tiek raudzēts vaļējos ozolkoka kublos, ne mazāk kā mēnesi izturēts nogatavinot un nav ne pasterizēts, ne filtrēts, ne arī mākslīgi gāzēts. Alus darītava piedāvā alu pudelēs, bet lielākiem, svinīgākiem pasākumiem vai kafejnīcām un bāriem alu var pasūtīt mucās.

Taču uzņēmuma attīstība nestāv uz vietas. Lai varētu klientiem piedāvāt augstāku kvalitāti un labāku servisu, 2018. gadā SIA „Tālavas ķēniņa alus” īstenojis projektu ELFLA apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē: "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas", projekts Nr. 17-07-AL05-A019.2103-000004,  Aprīkojuma iegāde SIA "Tālavas ķēniņa alus" jaunu produktu radīšanai un ilgtspējas nostiprināšanai.  Projekta attiecināmās izmaksas: EUR 23655.17, no tām, publiskais ELFLA finansējums: EUR 16558.62.

 

Projekta mērķis ir palielināt SIA "Tālavas Ķēniņa alus" kāpināt uzņēmuma apgrozījumu, palielinot esošo produktu pārdošanas apjomus, kā arī papildināt produktu klāstu, palielinot konkurētspēju tirgū, vienlaicīgi paaugstinot darbinieku kvalifikāciju, ieguldot līdzekļus uzņēmuma pamatlīdzekļos - iekārtās un tehnikā , kā arī darbinieku apmācībā.

 

Apmācības  projektu iesniedzējiem projektu pieteikumu pieņemšanas 5.kārtai- UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
20.02.2018. 

  

   Tēma: Apmācības projektu izstrādē un projekta iesnieguma sagatavošanā ELFLA apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"  Rīcības 1.1. ietvaros.

 

Mērķis: Sniegt atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu izstrādāšanā un projektu iesniegumu sagatavošanā atbilstoši biedrības „SATEKA” izstrādātajai sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, SVVA atklātā projektu konkursa 5.kārtas projektiem-  UZŅĒMĒJDARBĪBAS PROJEKTI 

 

Apmācību semināra plānotais norises laiks un vieta:

 

Norises datums

Laiks

Norises vieta

02.03.2018.

11.00

Biedrības „SATEKA” birojā- Ābeļu ielā 17, Gulbenē

 

Darba kārtība un papildus informācija  - lasīt šeit 

 

AKTUĀLI - Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu

06.02.2018.

 

 Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 5.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  ricībā 1.1. "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība".

Kārtai piesķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 63508,61

Projektu 5.kārtas ietvaros netiek atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas izmaksas!!!

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam, EUR 30 000,00.

Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 13.03.2018. līdz 13.04.2018. vienā no zemāk uzkaitītajiem veidiem:

1. - elektroniski- Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

2. - elektroniski - Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

3. - papīra formā- biedrības “SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, (2.stāvā).  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.  

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

-        biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

-        biedrības mājas lapas  www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.” : http://www.sateka.lv/lv/leader-2014-2020/ 

-  informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

 PILNS SLUDINĀJUMA TEKSTS

 

 

R.Krevica saimniecība "Lukstiņi" turpina attīstīties!

19.02.2018.

 

2017.gada decembrī tika pabeigta ražošanas ēkas būvniecība R.Krevica saimniecībā Beļavas pagasta "Lukstiņos". 2018.gada janvārī  veikta ēkas inventarizācija un 1.februārī ēka tika nodota ekspluatācijā. Tuvākajā laikā tiks veikta darbinieka apmācība HACCP pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (paškontroles sistēma) izveide, ieviešana pārtikas aprites uzņēmumā un darbinieka pieņemšana darbā. Ražošanas ēkā  iekārtošana tiks veikta pakāpeniski, jo tam vajadzīgs papildus finansējums: jāizgatavo plaukti, darba virsma, skapīši un jāizvieto ražošanas iekārtas.

Projekts "Ieguldījumi ēkas pārbūvē ražošanas attīstībai saimniecībā "Lukstiņi"" realizēts Atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” iervaros, projekta Nr. 16-07-AL05-A019.2101-000004. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas - 21431,40 EUR, no tām publiskais finansējums 15001,98 EUR. Projekta mērķis - radīt kvalitatīvus darba apstākļus lauksaimniecības produktu pārstrādei un inovatīvu produktu ražošanai, tā  veicinot saimniecības konkurētspējas paaugstināšanos. 

 

 

Ir noslēgusies (16.02.2018.) projektu pieteikumu pieņemšanas 4.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  ricībā 2.1. "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem".

 

 Kārtai piesķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 41677,49

Kopumā saņemti 14 projekti (iesniedzēji- 6 biedrības, 1- SIA, 7- Gulbenes novada dome). 

Nepieciešamais ELFLA publiskais finansējums EUR 227 848,04

Tas nozīmē, ka kopumā pietrūkst ELFLA finansējums EUR 186170,55 jeb 5,47 reizes! 

 

Laika posmā līdz 16.03.2018. notiek iesniegto projektu izvērtēšana biedrībā "SATEKA", pēc tam projektus vērtēs Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes LEADER daļas speciālisti (līdz 5 mēnešiem). 

19.02.2018.

  

Realizēts projekts Litenē

18.01.2018.

       

Gunārs Ciglis 2017. gadā īstenoja projektu "Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Litenes muižas apbūve" šķūņa jumta nomaiņa". Projekta kopējās izmaksas 24997,39 EUR, tajā skaitā LAD finansējums 22497,65 EUR.

Projekta realizācijas rezultātā:

- saglabāta vēsturiska ēka,

- radīti labi apstākļi kultūriskā mantojuma ekspozīcijas apskatei tūristiem,

- izveidota vieta tematisko pasākumu rīkošanai.

Apskate pēc iepriekšēja pieteikuma.

Telefons saziņai 26467087

Vairāk informācijas https://www.youtube.com/watch?v=sFDH2nNn2Ew ,

 

https://www.youtube.com/watch?v=fdRjsF5YQYY

 

 

 

Biedrība “Sateka” Dižprojektam 2017 izvirza projektu “Mūsdienīgu veterināro pakalpojumu piedāvājumu izveidošana dakteres Paulas Mezītes veterinārajā praksē”

10.01.2018.

 

Informācija par projektu LLF mājas lapā: http://llf.partneribas.lv/archives/4359 

Projektu Jūs variet atbalstīt, spiežot "Patīk" sociālajos tīklos:

Draugiem.lv: https://www.draugiem.lv/llf/gallery/?pid=444770661

Facebook.com: https://www.facebook.com/laukuforums/photos/a.1557561650964883.1073741886.146634028724326/1557562040964844/?type=3&theater

Uzzini par citiem 2017. gada Dižprojektiem te: Dižprojekti 2017

 

Lejasciemā pabeigta bērnu rotaļlaukuma un žoga būvniecība

09.01.2018.
 
          
Rotaļu un aktivitāšu laukuma atklāšana pie Lejasciema vidusskolas, noteikti bija viens no jaunāko klašu skolēnu 2017. gada gaidītākajiem notikumiem! Jau vairāk kā mēnesi neskaitāmi priecīgu acu pāri, uzmanīgi sekoja skolas iekšpagalmā notiekošajiem darbiem. 23.novembra rītā tika atklāts rotaļlaukums, vēl tikai instruktāža par drošību un kārtību jaunajā laukumā, lentas svinīgā pārgriešana un aidā… - rosība varēja sākties! Visas dienas garumā tika iemēģinātas jaunās šūpoles, karuselis, basketbola grozs, rāpšanās siena, virves un tīkls, slīdkalniņš. 
Vairāk informācijas ŠEIT.
 

Tehniskā aprīkojuma iegāde SIA "RWW" uzņēmuma efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai 

   13.12.2017.

 

 

 

Lai paaugstinātu uzņēmuma SIA “RWW”efektivitāti un konkurētspēju, uzņēmumā tika realizēts projekts Nr.17-07-AL05-A019.2103-000016 “Tehniskā aprīkojuma iegāde SIA "RWW" uzņēmuma efektivitātes un konkurētspējas paaugstināšanai” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenšanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” .

Vairāk informācijas ŠEIT 

 

Dalība apmācību seminārā "Bioekonomikas veicināšanas iespējas vietējo partnerību teritorijā. 

 

   11.12.2017.

               

Juka Loka                                                                                         Latvijas pelēko zirņu našķi 

 

 

Biedrības "SATEKA" koordinatore, LEADER administratīvā vadītāja Daiga Gargurne piedalījās biedrības "Latvijas Lauku forums" organizētajā Ziemas mācību seminārā vietējo rīcības grupu (VRG) pārstāvjiem 2017 "Bioekonomikas veicināšanas iespējas vietējo partnerību teritorijā", kas notika Jelgavā un Daugmalē no 2017.gada 5.decembra līdz 2017.gada 6.decembrim.

Patlaban Latvijā tiek īstenotas daudzas iniciatīvas, kas saistītas ar bioekonomiku, taču bioekonomikas koncepts vietējiem attīstības veicinātājiem  daudzkārt ir neskaidrs. Bioekonomikas jēdziens daudziem asociējas ar “zaļo” domāšanu un bioloģisko lauksaimniecību. Šis uzskats ir neprecīzs, jo bioekonomika attiecas daudz plašāku ražošanu.

Ziemas foruma mērķis ir radīt vienotu izpratni par koncepta būtību dažādām iesaistītajām pusēm, kuras ir ieinteresētas izmantot jauno pieeju lauku attīstībai.  Līdzteku izpratnes veicināšanai, koncepta izpratne ļaus vietējo rīcības grupu pārstāvjiem izveidot sadarbības iniciatīvas, iekļaujot šo tēmu starpteritoriālu un starpvalstu projektos, atbilstoši savu teritoriju SVVA stratēģijām, piemēram, lai radītu jaunus uzņēmumus lauku teritorijās.

Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) mājaslapā http://www.llu.lv/lv/kas-ir-bioekonomika ir atrodams skaidrojums, ka Latvijas mērogā bioekonomika ir tautsaimniecības daļa, kas balstās bioresursu izmantošanā, lai saražotu pārtiku un barību, enerģiju, preces un pakalpojumus. Bioekonomika ietver sevī gan bioresursu primāru ražošanu, gan to pārstrādi, ražojot pārtiku, barību, enerģiju un citas preces, gan bioresursos balstītus pakalpojumus.

 

Apmācību semināra pirmajā daļā apmeklējām LLU Tehnoloģiju un Zināšanu pārneses centru Jelgavā. Apmeklējuma laikā centra vadītāja, vadošā pētniece, asoc. profesore Sandra Muižniece-Brasava iepazīstināja ar centra darbību, jaunākajiem pētījumiem un zinātnieku atklājumiem.

Juka Loka no Somijas un iepazīstināja ar Sondankilas pašavaldības realizēto pieeju vietējās ekonomikas attīstībai. 

Savukārt, Ieva Sulutaura pastāstīja, ka meklējot alternatīvu ikdienā izmantojamajām polietilēna plēvēm, kārbām un maisiņiem, kuros glabājam pārtiku, kopā ar savu komandu ir radījuši BEE IN vaska drāniņas.

 

Vairāk par semināra laikā redzēto un dzirdēto, un, cita informācija atrodama ŠEIT 

 

Vidzemes televīzijas raidijumu ciklā  "Vidzemē runā" - sižeti par Gulbenes novadā realizētajiem LEADER projektiem

08.12.2017.

 

 

 

 

Rod iespēju dzīvot un strādāt laukos

08.12.2017.

 

Ar Eiropas atbalstu īstenoti projekti dod iespēju no Rīgas pārcelties dzīvot un strādāt laukos. Par vairākiem šādiem pozitīviem stāstiem priecājas Gulbenes novada biedrībā “Sateka”, kas koordinē LEADER projektu izstrādi un realizāciju. Programmas būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem laukos, domājot gan par ekonomiskajiem un sociālajiem uzlabojumiem, gan vides saglabāšanas iespējām. Gulbenes novadā interese par iespēju startēt šajā programmā un piesaistīt līdzfinansējumu dažādiem projektiem ir ļoti liela – pieprasījums krietni pārsniedz atbalsta iespējas. Plašāk – Vidzemes televīzija

 

Biedrība “SATEKA” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu

07.12.2017.

 

 Tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 4.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  ricībā 2.1. "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem".

Kārtai piesķirtais ELFLA publiskais finansējums EUR 41677,49

Projektu pieteikumus varēs iesniegt no 16.01.2018. līdz 16.02.2018. vienā no zemāk uzkaitītajiem veidiem:

1. - elektroniski- Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

2. - elektroniski - Elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinot ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz  Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi: lad@lad.gov.lv.

3. - papīra formā- biedrības “SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, (2.stāvā).  Jāiesniedz 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā.  

Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, mērķiem, rīcībām, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties:

-          biedrības „SATEKA” birojā: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

-          biedrības mājas lapas  www.sateka.lv sadaļā „LEADER 2014.- 2020.” : http://sateka.lv/lv/leader-2014-2020-60/ 

-          Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu/

 

PILNS SLUDINĀJUMA TEKSTS

 

 

Kārtenes skatu tornis atvērts apmeklētājiem

07.12.2017.

 

          

 

 

Novembris ir atnesis labas ziņas biedrības Kārtenes skati  projektam „Kārtenes skatu tornis” – Gulbenes novada būvvaldes eksperti torni ir atzinuši par labi uzbūvētu un darbībai gatavu. Līdz ar to visi interesenti ir laipni gaidīti ciemos – Gulbenes novada Beļavas pagasta Pilskalna „Kurzemniekos”, kur no 20 m augstuma uz vienu pusi jau varam redzēt sniegoto Kārtenes pilskalna galotni skaujošos kokus, uz otru pusi – Pinteļu ezera izliekumus un gleznaino Ziemeļvidzemes ainavu. 

Pie ieejas tornī uz speciāla stenda ir izklāstīti drošības noteikumi, kuri, pirms kāpšanas tornī, ir jāizlasa un noteikti jāievēro. Un tā nav formalitāte – tas ir katra mūsu viesa paša drošības jautājums. Šī vieta ir paredzēta gandarījuma un ainaviska baudījuma gūšanai, nevis nelaimei vai pat traģēdijai.

Blakus skotu tornim esošajā stendā ir izlasāma informācija par Kārtenes skatu torni un no tā redzamo.

Aicinām viesus ar saudzību attiekties pret skatu torni, tā apkaimi un saudzēt arī sevi. Atcerēsimies, ka, nonākot Kārtenes skatu torņa pakājē, jūs esat nonākuši vienā no skaistajām mūsu Latvijas vietām, kur kādreiz mutuļoja senās Tālavas valsts varenība.

 

Informāciju sagatavoja - Biedrība Kārtenes skati

 

 

Mūsdienīgu veterināro pakalpojumu piedāvājumu izveidošana dakteres Paulas Mezītes veterinārajā praksē. 

  21.11.2017.

 

    

 

Ir realizēts projekts ar Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” ar Nr. 17-07-AL05-A019.3103-000018 un nosaukumu: “Mūsdienīgu veterināro pakalpojumu piedāvājumu izveidošana dakteres Paulas Mezītes veterinārajā praksē”. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 49997.20 ar publisko finansējumus EUR 34998.04 un privāto finansējuma daļu: EUR 14999.16.

            Projekta ietvaros tika nodibināta jauna firma SIA “Paulavet”, kas izveidoja jaunu mazo dzīvieku veterināro iestādi - Ķepaiņu klīnika. Ar projekta palīdzību telpas Rīgas ielā 71,  tika aprīkotas ar modernām iekārtām:

•        rentgena iekārta ir kā viena no svarīgākajiem vizuālās diagnostikas aparatūrām. Rentgens ir būtisks pie traumām, kaulu lūzumiem, izmežģījumiem, pneimonijas, gastrointestinālu saslimšanu gadījumos, urīnceļu un zarnu nosprostošanās gadījumos. Rentgena attīstīšana notiek digitāli, turpat klīnikā, kas aizņem pāris minūtes. Tas atvieglo darbu un var veikt savlaicīgāku ārstēšanu, kas bieži vien ir ļoti nozīmīgi.

•        Ultrasonogrāfijas iekārta ļauj veikt nesāpīgus, precīzus un nekaitīgus izmeklējumus. Izmeklēšana ļauj novērtēt orgānu struktūras, to novietojumu, iespējamās patoloģijas, neveicot narkozi vai neiejaucoties ķirurģiski.

•        Drošas manipulācijas ir

<