Kontakti

Biedrība "SATEKA"
www.sateka.lv
reģ. Nr. 40008115541
juridiskā adrese: O.Kalpaka iela 60, Gulbene, LV-4401
biroja adrese: Ābeļu ielā 17, Gulbene, Lv-4401
e-pasts: sateka@sateka.lv 
 
Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Otrdienās: 9.00- 12.00
Ceturtdienās: 10.00-16.00
 
Banka: AS SEB banka, kods: UNLALV2X, konts: LV50UNLA0050010564803
              Valsts Kase, kods: TRELLV22, konts: LV10TREL9164440000000
 

Padomes priekšsēdētāja - Aija Supe , 29465820; aija.supe@llkc.lv 

Biedrības koordinatore,  projekta administratīvā vadītāja - Daiga Gargurne, tālrunis:26330257; 29177019, e-pasts: daiga@sateka.lv , sateka@sateka.lv 

Projekta koordinatore - Inese Zvejniece , tālrunis  29330985, e-pasts inesezvej@inbox.lv, inese@sateka.lv