Aktuāli

 

 

 

Dokuments ar pārskatu aktīvām saitēm skatāms ŠEIT.

 

Noslēgusies 6.kārtas projektu pieņemšana

19.03.2019.

 

 Ceturtdien, 14.03.2019. plkst. 23:59,  beidzās 6.kārtas projektu pieņemšana  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  rīcībā 1.1. "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība".

Kopā tika iesniegti 36 projekti, no kuriem 1 projekts atsaukts. Kopējais 6.kārtā pieprasītais ELFLA publiskais finansējums – 667 845,63 EUR, bet piešķiramais ELFLA publiskais finansējums -  tikai 356 720,82 EUR.

 

ELFLA publiskais finansējums 6.kārtā iesniegtajiem projektiem, EUR


 

 

Atbalsta pretendenti un darbības jomas 6.kārtā

 

 

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590  "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"", Vietējā rīcības grupa mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, pamatojoties uz vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļauto attiecīgo rīcību un  vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem.


 

 

 

Z/S "Straumēni"LEADER projekta realizācijas ietvaros iegādājās CNC iekārtu

07.03.2019.

 

   

  

Z/s „Straumēni” realizēts projekts par CNC frēzēšanas iekārtas iegādi (Projekta  Nr.18-07-AL05-A019.2103-000002) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.
Informācija par projektu ŠEIT

 

 

Mairita Dreimane realizē LEADER projektu saimniecībā "Purenes"

15.02.2019.

 

      

Saimniecībā „Purenes” realizēts projekts par zirglietu un aizsargķiveru iegādi (Projekta Nr.18-07-AL05-A019.2103-000013) Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. Par projektu vairāk ŠEIT

 

 

Biedrība "SATEKA" izsludina atklāta projektu iesniegumu pieņemšanas 7.kārtu sabiedriskā labuma projektiem. 

11.02.2019.

 

 

 

Biedrība „SATEKA” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai Gulbenes novadā.
Projektu pieņemšanas kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai: 
Rīcība 2.1.
Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem
 
Rīcība 2.2.
Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

 

Projektu iesniegumu  iesniegšanas laiks ir no 2019. gada 11.marta līdz 2019. gada 11.aprīlim Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.
 
Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī Atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.
 
Plašāka informācija ir pieejama biedrības mājas lapas www.sateka.lv  sadaļā LEADER 2014-2020  un apakšsadaļā sateka.lv/lv/leader-2014-2020-60/6.kartas-veidlapas-un-dokumenti/. Papildus informācija un bezmaksas konsultācijas biedrībā "SATEKA", Ābeļu ielā 17 (2. stāvs, pa labi), Gulbene, tālr. 29177019, e-pasts: daiga@sateka.lv.
 
Lūgums ierašonos uz konsultāciju iepriekš saskaņot!

 

Sporta klubs "Lejasciems" izveidojis darbnīcu "Meistarības kalve"! 

07.02.2019.

 

Realizējot projektu “Meistarības kalve”, ir izveidota jaunatnes tehnisko iemaņu pilnveidošanas konteinertipa darbnīca 34,96 m2 platībā. Tajā gan jauniešiem, gan jebkuram Gulbenes novada tautas sporta cienītājam būs iespēja uzlabot savas iemaņas dažāda sporta inventāra sagatavošanā, uzturēšanā un kopšanā. Mesitarības kalve savu darbību uzsāks pēc projekta pieņemšanas Laku atbalsta dienestā (2019.g. martā). Vairāk par projektu lasiet ŠEIT!

 

 

Veterināro pakalpojumu paplašināšana un pilnveidošana SIA "Paulavet" Ķepaiņu klīnikā.

23.01.2019.

 

  

 

   SIA "Paulavet" ir realizējusi projektu Nr. 18-07-AL05-A019.2103-000008 “Veterināro pakalpojumu paplašināšana un pilnveidošana SIA “Paulavet” Ķepaiņu klīnikā” ar Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju”. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 5390.55 ar ELFLA publisko finansējumus EUR 3773.38 un privāto finansējuma daļu: EUR 1617.17. 

   Lai uzlabotu un dažādotu veterinārmedicīnas pakalpojumu klāstu Gulbenes novadā un apkārtnē ar projekta palīdzību “Ķepaiņu klīnikā”, Rīgas ielā 71, tika aprīkota ar modernām iekārtām, radot Gulbenes un tuvāko novadu iedzīvotājiem jaunus veterināros pakalpojumus. 

 

Vairāk par projektu ŠEIT 

 

 

Biedrība "SATEKA" izsludina atklāta projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu uzņēmējdarbības projektiem. 

11.01.2019..

 

Biedrība „SATEKA” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai Gulbenes novadā.

Projektu pieņemšanas kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai Rīcībā 1.1.  "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība" 

 

Projektu iesniegumu  iesniegšanas laiks ir no 2019. gada 14.februāra līdz 2019. gada 14.martam Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

 

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī Atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.

Atbalstam var pieteikties ikviens, juridiska persona, privātpersona, zemnieku saimniecība, individuālais komersants, biedrības un nodibinājumi, vietējā pašvaldība (tikai kopprojekta gadījumā), kas vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību Gulbenes novadā.

 

 

Plašāka informācija ir pieejama biedrības mājas lapas www.sateka.lv  sadaļā LEADER 2014-2020  un apakšsadaļā sateka.lv/lv/leader-2014-2020-60/6.kartas-veidlapas-un-dokumenti/. Papildus informācija un bezmaksas konsultācijas biedrībā "SATEKA", Ābeļu ielā 17 (2. stāvs, pa labi), Gulbene, tālr. 29177019, e-pasts: daiga@sateka.lv.

 

Lūgums ierašonos uz konsultāciju iepriekš saskaņot!

 

 

 

Labiekārtotais Lizuma muižas parks priecē iedzīvotājus un viesus

12.12.2018.

 

    

 

Lizuma iedzīvotāju un viesu labsajūtai 2018.gada oktobrī tika pabeigti Lizuma muižas parka labiekārtošanas darbi.  Jaunizveidotajā promenādē jau šobrīd brīvo laiku pavada jaunās māmiņas, seniori un bērni kā dienā, tā nakts tumšajā laikā, jo teritorijā ir ierīkotas apgaismojuma laternas. Projekta “Lizuma muižas vecā parka jaunā dzīve” ietvaros tika veikti celiņu bruģēšanas darbi, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas. Lai apdzīvotu labiekārtoto teritoriju, 2019.gadā tiek plānoti publiski pasākumi visu paaudžu cilvēkiem. 

Vairāk par projektu - ŠEIT

 

Ieguldījumi kafijas grauzdētavas “Tīrs Miers” attīstībai

10.12.2018.

 

 

SIA “Dabas Prieks” realizēts projekts Nr.18-07-AL05-A019.2103-000004  „Ieguldījumi kafijas grauzdētavas “Tīrs Miers” attīstībai” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”,  rīcībā 1.1. "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība". Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 7827.61 EUR ar publiskā finansējuma daļu 5479.32 EUR un privātā finansējuma daļu 2348,29 EUR.

Vairāk par projektu - ŠEIT

 

 

 Biedrība ,,Sporta klubs “Lejasciems”” realizē projektu  “Pneimatikas šautuves izveide”

06.11.2018.

 

 

Sporta kluba “Lejasciems” bērni un jaunieši, Gulbenes novada jaunsargi no Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Gulbenes 2.vidusskolas, Lejasciema un Lizuma vidusskolām, kā arī Galgauskas, Stāķu, Gulbīšu pamatskolām nu jau desmit gadus sacenšas šaušanā ar pneimatikas šauteni sacensībās “Snaiperis”. Sacensību dalībnieki sacenšas šaušanā no trīs šaušanas stāvokļiem: guļus, no ceļa, stāvus. Šogad sacensības norisinājās Galgauskas sporta zālē, agrāk tās notika Jaungulbenes sporta zālē un Lejasciema sporta zālē. Tas tādēļ, ka speciāli aprīkotas vietas, kur trenēties un rīkot šaušanas sacensības nav visā novadā. 

Projekta “Pneimatikas šautuve izveide” ietvaros  ir izveidota pneimatiskā šautuve, kuru varēs daudzpusīgi izmantot gan treniņos ziemā  un vasarā biatlonā, gan jaunsargu nodarbībās, gan individuāli trenēties šaušanā. Iespēja rīkot sacensības  pieaugušajiem tā bērniem, nometnes.

Vairāk par projektu lasīt ŠEIT. 

 

Litenes pagastā jauns pakalpojums – kvēpu filtru tīrīšana 

30.10.2018.

 

Projekta “Automobiļu un traktortehnikas atgāzu izplūdes sistēmu tīrīšanas pakalpojumu nodrošināšana” īstenošanas rezultātā ir izveidots uzņēmums SIA “DPFSolutions EP”, kas sniedz visu veidu un izmēru DPF filtru un katalizatoru tīrīšanas pakalpojumus.  Pateicoties Eiropas Savienības atbalstam,  ir iegādāta inovatīva DPF filtru un katalizatoru tīrīšanas iekārta, kas spēj apkalpot:

vieglās automašīnas, kravas transportlīdzekļus  (EURO 5, EURO 6),  autobusus, traktortehniku un lauksaimniecības tehniku, būvtehniku un meža tehniku.

 SIA “DPFSolutions EP” pakalpojumi pieejami Ozolu ielā 8, Litenes pagastā, Gulbenes novadā.

Vairāk par projektu lasīt ŠEIT.

 

Realizēts projekts par kvalitatīvāku auto apmācības pakalpojumu sniegšanu

24.10.2018.

 

Lai sniegtu kvalitatīvu auto apmācības pakalpojumu gan Gulbenes, gan tuvāko novadu iedzīvotājiem, braukšanas apmācības instruktors Vilnis Zvirgzdiņš ir realizējis projektu, kura ietvaros ir iegādāta jauna automašīna Opel Astra.

Projekts “Kvalitatīvas auto apmācības pakalpojumu sniegšana modernizējot apmācības bāzi- pilnveidojot esošo pakalpojumu”, Nr.18-07-AL05-A019.2103-00014 realizēts ar Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai  apakšapasākumam “Darbības īstenošana  saskaņā ar sabiedrības  virzītu vietējās  attīstības stratēģiju”. Projekta attiecināmās izmaksas ir 17876 eiro ar publiskā finansējuma daļu 12513.20 eiro.

Vairāk informācijas ŠEIT

   

Tiks modernizēta autoapmācības bāze

18.10.2018.

 

Tiek uzsākts realizēt projekts ar Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai  apakšapasākumam “Darbības īstenošanā  saskaņā ar sabiedrības  virzītu vietējās  attīstības stratēģiju” ar Nr.18-07-AL05-A019.2103-00014 “Kvalitatīvas auto apmācības pakalpojumu sniegšana modernizējot apmācības bāzi- pilnveidojot esošo pakalpojumu” ‘Viļņa Zvirgzdiņa sniegtajam pakalpojumam.  Projekta attiecināmās izmaksas 17876 EUR ar publiskā finansējuma daļu : 12513.20 EUR.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks iegādāta jauna automašīna, kas uzlabos apmācības kvalitāti un arī apstākļus, kādos tiks apmācīts kursants.  Pašreiz tiek apgūts finansējums, lai iegādātos automašīnu no izvēlētā piegādātāja.

Un domājams, ka  jauno automašīnu jau varēs sākt izmantot apmācībām jau no 2018.gada 1.novembra. Tā kā - gaidīsim auto un par to tālāk informēsim.

 

Informāciju sagatavoja:  

Projekta realizētājs Vilnis Zvirgzdiņš

 

 

Inovācija tūrismā - lux namiņi uz salām

18.10.2018.

 

    

 

Atpūtas kompleksā "Dīķsalas" trešajā paplašināšanās kārtā SIA “MG Island” realizējusi projektu Nr.16-07-AL05-A019.2101-000009 "Inovācija tūrismā - lux namiņi uz salām", kas tika realizēts Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros.

Projekta ietvaros ir paplašināti esošie zivju dīķi, sasniedzot kopējo dīķu platību gandrīz 3 hektāri. Projekta ietvaros tika izrakts dīķis ar aptuveno platību 2 hektāri. Jaunizraktajos dīķos mākslīgi tika izveidotas 5 salas. Uz četrām no šīm salām tika uzbūvētas lux mājiņas.

Vairāk par projektu lasīt ŠEIT! 

 

 Floristikas darbnīca " Dabas skaistums- dabā un mūsmājās"

22.09.2018.
     
21.un 22.septembrī viesu namā "Upesrūķi", Garkalnes novadā, noritēja pirmās aktivitātes LEADER starptautiskā sadarbības projekta nr.18-00-A0190.333-000014 "Sēņu ceļš" ietvaros.

 

Kā pirmā aktivitāte tiek realizēta floristikas darbnīca " Dabas skaistums- dabā un mūsmājās". Darbnīcas dalībnieki kopā ar lektori Sanitu Ciprusi devās mežā vāk dažādus dabas materiālus, no kuriem gatavoja dažādus dekorus.

  
 
Industriālo mēbeļu ražotnes izveide – SIA “Z&Z furniture”
22.09.2018.
 
   

Realizēts projekts ar Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai apakšpasākumam “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” ar Nr. 17-07-AL05-A019.2103-000013 “Industriālo mēbeļu ražotnes izveide – SIA “Z&Z furniture””. Projekta īstenošanas rezultātā ir izveidota firma SIA “Z&Z furniture”, kas nodarbojas ar industriālo mēbeļu ražošanu. Ar projekta atbalstu ir pārbūvētas noliktavas telpas Gulbenē, Litenes ielā 20, kas šobrīd ir atbilstošas ražotnes vajadzībām –metālapstrādes daļa, kokapstrādes daļa, krāsotava, noliktava. Ir izveidota ūdens un kanalizācijas sistēma,kā ari ierīkota centrālā apkures sistēma.Telpas ir aprikotas ar modernām ražošanas iekārtām.
Vairāk par projektu var lasīt ŠEIT.

 

Būs iespēja iesaistīties starptautiskās sadarbības projekta “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam.” aktivitātēs 

18.09.2018.

 

Biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība” sadarbībā ar Liepājas rajona partnerību, Saldus rajona attīstības biedrību, biedrību “SATEKA” no Gulbene novada un vietējām rīcības grupām no Moldovas, Lietuvas un Gruzijas ir uzsākusi starptautiskā sadarbības projekta “Tūrisma attīstība. No tradīcijām līdz mūsdienīgam biznesam” īstenošanu. Projekta mērķis ir veicināt tūrisma uzņēmējdarbības pilnveidošanu partneru teritorijās, radīt jaunus inovatīvus tūrisma produktus un pakalpojumus.

Projektā Plānotās aktivitātes:

· semināri un apmācības projektā iesaistītajās teritorijās: Ropaži, Garkalne, Gulbene, Liepāja, Saldus, Kazbegi (Gruzija), Mažeiķi (Lietuva), Utena (Lietuva), Sireti un Anenii-Noi (Moldova);

· jaunu produktu radīšana, radošās darbnīcas, pieredzes apmaiņa;

· kopīgas projektā iesaistīto pušu darbnīcu un pakalpojumu, produktu digitāla izdevuma radīšana;

· 1-2 reizes gadā ekonomikas forums pārmaiņus Latvijā, Lietuvā, Moldovā un Gruzijā, ar semināriem, darbnīcām, tīklošanās sesijām, kā arī izstāde-gadatirgus ar iespēju tirgot savu produkciju un piedāvāt pakalpojumus;

 · Tiks piedāvāti tūrisma gala mērķi un veidotas tikšanās ar tūrisma operatoriem. Iepazīstinot ar iespējām izvēlēties interesējošo jomu: – kulinārija (maize, medus, siers, tradicionālās virtuves, u.c), biškopība (dažādi tās veidi un produkcija), amatniecība (kalēji, audēji, rotkaļi, kokgriezēji u.c.).

Vairāk par projektu var lasīt ŠEIT!

 

Siera ražošanas attīstība SIA "Pakalnieši"

14.09.2018.

  

      

SIA “Pakalnieši” realizēts projekts Nr.18-07-AL05-A019.213-000011 „Siera ražošanas attīstība-2” Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020. gadam apakšpasākumā 19.2 ”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģijas aktivitātes” 19.2.1 „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projekta mērķis- produkcijas apjoma palielināšana, jaunu produktu attīstīšana un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

Ilgtermiņa mērķis ir ražošanas telpu paplašināšana un jaunu darba vietu radīšana.
Šobrīd siera ražošana ir uzņēmuma galvenais darbības virziens, kurā ir nodarbināti seši cilvēki. SIA „Pakalnieši” klienti ir gan vietējie Gulbenes novada iedzīvotāji, gan arī tuvāko kaimiņu novadu iedzīvotāji.
Projekta realizācijas laikā iegādāts virtuves aprīkojums, kas sastāv no 2 gāzes plītīm, 2 darbgaldiem ar izlietnēm, 2 darbagaldiem un 4 plauktu sastatnēm, kas atvieglo darbu un sniedz lielāku darba efektivitāti.

 

ALTUM sāk piedāvāt mazos aizdevumus lauku teritorijās

05.09.2018.

 

Attīstības finanšu institūcija ALTUM no 5.septembra sāk piedāvāt pilnīgi jaunu aizdevumu programmu “Mazie aizdevumi lauku teritorijās”, kas ir izstrādāta sadarbībā ar Zemkopības ministriju. Programma, kuras kopējais finansējums ir 13,8 miljoni eiro, ir līdz šim nebijusi valsts atbalsta iespēja, jo paredzēta tikai tiem, kas saimnieko ārpus lielajām pilsētām un kuriem ir neliels gada apgrozījums (līdz 70 tūkstošiem eiro). Plānots, ka atbalstu aizdevuma veidā varēs saņemt 750 līdz pat 1000 uzņēmumi visā Latvijā, kas darbojas vai vēlas darboties lauksaimniecības, kādā no vispārējās uzņēmējdarbības nozrēm vai zivsaimniecības nozarē.

Vairāk lasiet  ŠEIT.