12.11.2018

aj? datum? nav paredz?ts neviens pas?kums!