šajā sadaļā apkopota informācija par biedrības dibināsanu, reoganizāciju, likvidāciju u.c. jautājumi: 

 

Informācija regulāri tiks atjaunota un papildināta.

 

Materiāli: 

1. Kā dibināt biedrību 

2. Biedrības reoganizācija

3. Biedrības likvidācija