Iepirkumi

Par 3 video materiālu sagatavošanu

 

Pasūtītājs ir „SATEKA”, reģistrācijas numurs 40008115541,

juridiskā adrese: O.Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401,

biroja adrese: Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 (otrais stāvs)

Cenu aptaujas tehniskā specifikācija: ŠEIT

Cenu aptaujas tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1: ŠEIT 

 

Piedāvājums parakstīts, ieskenēts jāiesūta elektroniski uz e-pastu daiga@sateka.lv   līdz 2018.gada 13.jūlija plkst. 16.00.

 

 Par lektoru pakalpojumu nodrošināšanu starptautiskās sadarbības projekta "Sēņu ceļš" apmācību cikla "Meža nekoksnes resursi, to apsaimniekošana un izmantošana" organizēšanai

 

Pasūtītājs ir „SATEKA”, reģistrācijas numurs 40008115541,

juridiskā adrese: O.Kalpaka iela 60, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401,

biroja adrese: Ābeļu iela 17, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401 (otrais stāvs)

Cenu aptaujas tehniskā specifikācija: ŠEIT

Cenu aptaujas tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1: ŠEIT 

 

 

Piedāvājums parakstīts, ieskenēts jāiesūta elektroniski uz e-pastu daiga@sateka.lv   līdz 2018.gada 13.jūlija plkst. 16.00.

 

 

Kontaktpersona par cenu salīdzināšanas  priekšmetu un piedāvājumu un iesniegšanas kārtību – Daiga Gargurne (tālrunis : +371 29177019, e pasts: daiga@sateka.lv ).