Aktuāli

Šodien, 20.07.2017. pie Ingunas un Aināra Ozoliem viesojas Zemkopības ministrijas konkursa "Sējējs 2017" komisija. 

 

Gada LEADER projekts 2017

 biedrībā SATEKA

 

 

Izvirzītā projekta nosaukums:

“Ražošanas uzņēmuma mājas apstākļos “Ozoli” attīstība un konkurētspējas veicināšana”

 

Projekta Nr.

16-07-AL05-A019.2101-000012

 

Projekta iesniedzējs:

Inguna Ozola

 

pašnodarbinātā persona ražošanas uzņēmums mājas apstākļos “Ozoli” (Ozolu mājas maize)

 

Projekta mērķis:

Veicināt uzņēmuma konkurētspēju, palielinot ražošanas apjomu, paplašinot sortimentu un paaugstinot izstrādājumu kvalitāti.

 

 

 

Ieguldījums vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā un teritorijas attīstībā:

 

*                 Veicināta mājražošanas attīstība Gulbenes novadā;

 

*                 Izveidotas jaunas darbavietas un saglabātas esošās darbavietas;

 

 

*                 Paugstināta darbinieku pieredze un zināšanas (darbinieku produktivitātes kāpināšana). 

 

vairāk par projektu:  ŠEIT

 

VRG pārstāvju tikšanās ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktori A. Vītolu- Helvigu

03.07.2017.

 

Tikšanās tēma: jautājumi saistībā ar plānoto VRG reformu.

 Tikšanās norises vieta: Republikas laukums 2, Rīga

Tikšanās laiks : 04.07.2017. plkst. 13:00

 Piedalās : Daiga Gargurne

 

 

Gaujasrēveļos – pavarda vieta saietam

29.06.2017

 

Līdz ar vasarīgā laika iestāšanos būtiskas izmaiņas redzamas Rankas kultūrvēsturiskā centra apkartē, jo noslēgumam tuvojas saieta laukuma izveide Rankas pagastā. Līdz šim paveikti apjomīgākie būvniecības darbi, kā arī veikta teritorijas labiekārtošana – izveidota pavarda vieta, ierīkots apgaismojums, uzbūvēta lapene, uzstādīts kamīns un  soliņi, iestādīti dekoratīvie krūmi un skuju koki. 

Vairāk lasīt ŠEIT.

     

 

 

Āra lasītavu izveide Gulbenes novada pagastu bibliotēkās

14.06.2017.

 

Gulbenes novada bibliotēkas projekta „Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās – jauna iespēja iedzīvotājiem” (projekta Nr.16-07-AL05-A019.2201-000007) realizācija ir uzņēmusi apgriezienus. Maija beigās pie septiņām Gulbenes novada bibliotēkām tika uzstādītas un labiekārtotas āra lasītavas. Tagad Daukstu, Mālmuižas, Litenes, Gaujasrēveļu, Stāmerienas, Kalnienas un Stradu iedzīvotājiem ir jauna iespēja izmantot bibliotēkas pakalpojumus ārpus bibliotēku telpām - spēlēt āra spēles (dambreti, riču-raču un samezglojies), lasīt jaunākos preses izdevumus, izmantot bezmaksas Wi-Fi un planšetdatorus. Katrs apmeklētājs var izvēlēties sev tīkamāko pakalpojumu. Āra lasītavas jau ir piesaistījušas jaunās ģimenes ar bērniem. Viņiem ir iespēja saturīgi un interesanti pavadīt vasaras brīvlaiku.

Varāk lasīt ŠEIT.

    

 

Dalība starptautiskās sadarbības konferencē LINC 2017

16.05.2017.

 

Laika posmā no 09.05. -11.05.2017. biedrības “SATEKAS” pārstāves: padomes locekle Dace Pajate, padomes priekšēdētāja Aija Supe, un biedrības kooridnatore, LEADER adminsitratīvā vadītāja Daiga Gargurne (no kreisās),  piedalījās starptautiskās sadarbības konferencē LINC 2017: „LEADER Spirit-Empowering people”, kas norisinājās Viandenā (Vianden) Luksemburgā.

 

Ikgadējās LINC (LEADER.INSPIRED.NETWORK,COMMUNITY) starptautiskās konferences mērķis  ir Eiropas valstu vietējo rīcības grupu, valstu LEADER atbildīgo institūciju pārstāvju tikšanās, lai dalītos pieredzē un idejām par lauku attīstību dažādās jomās Eiropā. Kopumā LINC 2017 konferencē piedalījās vairāk kā 300 dalībnieki no 19 valstīm.

 Vairāk informācijas par LINC 2017 atrodama šeit 

 

Realizēts projekts par specializēta autotransporta pakalpojumu nodrošināšanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem

 09.05.2017.

 

⇒Projekta iesniedzējs - Liene Neilande

⇒Projekta Nr.16-07-AL05-A019.2101-0000016

⇒“Specializēta transporta pakalpojumu nodrošināšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem un invalīdiem.”

⇒Projekta attiecināmās izmaksas -  EUR 39825.00, publiskais finansējums – EUR 27877,50

 

Projekta realizācijai tika nodibināts jauns uzņēmums SIA”ALIREM”.

Ir iegādāts specializētais transports FORD Transit FT 460 L4.

Šis transports ir paredzēts 7 pasažieru pārvadāšanai, no kuriem divi pasažieri  var būt ratiņkrēslos - ratiņi tiek nostiprināti ar stiprināšanas jostām. Šis transports  dos iespēju invalīdiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem doties izbraukumos, ekskursijās ar saviem ģimenes locekļiem, radiem, draugiem.

Projekts iesniegts Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” atklātā projektu konkursā.

Vairāk lasīt ŠEIT vai uzņēmuma mājas lapā http://www.alirem.mozello.lv/

 

Informācija par SVVA LEADER 3.kārtas izvērtētajiem projektiem

09.05.2017.

 

Biedrībā SATEKA ir izvērtēti 3.kārtas projekti.

Rīcībā 2.1 " Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem" tika saņemti 14 projektu pieteikumi, no tiem 13 saņēmuši pozitīvu atzinumu.

Rīcībā  2.2. "Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" tika saņemti 5 projektu pieteikumi un visi saņēmuši pozitīvu atzinumu. 

Projekti 02.05.2017.  iesniegti Lauku Atbalsta Dienestā tālākai izvērtēšanai.

Projektu pieteikumu saņemtais punktu skaits un rindojums pēc izvērtēšanas skatāms  LAD mājas lapā   vai   ŠEIT 

 

Norisinās Rankas pagasta saieta laukuma būvniecība

03.05.2017.

 

Rankas pagasta saieta laukumā līdz šim jau veikta aptuveni puse no visiem plānotajiem būvniecības darbiem. Darbu sākumā tika veikta esošās grunts kārtas noņemšana un laukuma planēšana. Šobrīd norisinās darbs pie lapenes izveides – veikta pamatu betonēšana un grīdas pamatnes blietēšana ar šķembām, kā arī sagādāti visi lapenes būvniecībai nepieciešamie materiāli. Tuvākajā laikā tiks uzsākta arī bruģakmens seguma izbūve. Būvdarbus veic SIA “Vidzemes Būvnieks”, būvuzraudzību - SIA „Sistēmeksperts”, autoruzraudzību – ar SIA „RCI Gulbene”. Projekta „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” mērķis ir saieta laukuma izveide Rankas pagastā, sakārtojot publiski pieejamu teritoriju ar kultūrvēsturisku nozīmi Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centra apkārtnē un izveidojot mūsdienīgu pulcēšanās un brīvā laika pavadīšanas vietu, kā arī uzlabojot esošo tūrisma piedāvājumu.

Projekta „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” (Nr.16-07-AL05-A019.2202-000006) attiecināmās izmaksas ir 19512,91 EUR, no tām 90% jeb 17561,62 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 10% jeb 1951,29 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma

„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

       

 

 

 

Biedrība "SATEKA" ir izvērtētjusi 2.kārtā iesniegtos uzņēmējdarbības projektus 

 

 Informācija par SVVA LEADER 2.kārtas (rīcība 1.1. "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība") projektu iesniegumu izvērtējumu- saņemtais punktu skaits un rindojums - skatāma  ŠEIT 

 

 

Noslēgusies 3.kārtas projektu konkursa  iesniegumu pieņemšana sabiedriskā labuma projektiem Rīcībā 2.1. un Rīcībā 2.2.

 

Laika posmā no 03.03.2017. līdz 03.04.2017. notika 3.kārtas projektu pieņemšana  Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” (turpmāk tekstā- Mk Noteikumi Nr.590):

 Rīcībā 2.1. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem - saņemti 14 projekti

 Rīcībā  2.2. Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai- saņemti 5 projekti.

Vairāk lasīt sadaļā "LEADER 2014-2020"