Aktuāli

Latvijas lepnuma stāsts: Iemāca bērniem mīlēt sportu- trenere Lāsma Gabdulļina

www.diena.lv/raksts/latvijas-lepnums/2016-gada-stasti/_latvijas-lepnuma_-stasts-iemaca-berniem-milet-sportu-14161488

 

 

 

Atskats uz starptautisko konferenci LEADER TNC FAIR, Janedā, Igaunijā. 

07.12.2016.

 

Darba grupu rezultātu apkopojums: maainfo.ee/

Video sižets: www.youtube.com/watch

 

Tehniskā aprīkojuma iegāde novadpētniecības liecību digitalizēšanai

29.11.2016.

 

30.novembrī noslēgsies Stāķu attīstības biedrības realizētais projekts “Tehniskā aprīkojuma iegāde Stradu pagasta vēstures liecību digitalizēšanai Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā”. Projekta īstenošanas rezultātā Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā tās apmeklētājiem būs iespēja plašāk iepazīt kultūrvēsturisko mantojumu. 

Lasīt vairāk...

 

Iegādāta šujmašīna rokdarbu darbnīcai "Krāsainais dzīpars Beļavai"

 25.11.2016.

 

Lauku atbalsta dienests 2016. gada septembrī pieņēma pozitīvu lēmumu attiecībā uz Gulbenes novada domes projekta “Šujmašīnas iegāde rokdarbu darbnīcai “Krāsains dzīpars Beļavai”” īstenošanu. Projekta mērķis- veidot jaunas prasmes un iemaņas ar  rokdarbu tehniku piedāvātajām iespējām, kā arī popularizēt pašgatavotu lietu darināšanu jaunatnes vidē. Lai sasniegtu mērķi, projektā bija paredzēts iegādāties šujmašīnu, kas dotu iespēju novada rokdarbniecēm radīt smalkus un tehnikām bagātākus darbus.

Lasīt vairāk...

 

Druvienas muižas pils tornis piedzīvos savu atjaunošanu

21.11.2016.

   

 Projekts "Druvienas muižas pils torņa atjaunošana" guvis atbalstu biedrības "Sateka" atklātā projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai ( sabiedrības virzīta vietējā attīstība) apakšpasākumā “” Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.

Projekta ilgtermiņa mērķis - Saglabāt un popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu, radot priekšnoteikumus jaunu tūrisma un kultūras produktu piedāvājumam.

Projekta īstermiņa mērķis - Veikt pilnīgu Druvienas muižas pils torņa iekšējo un ārējo atjaunošanu, nodrošinot tā autentiskuma saglabāšanu, drošību Druvienas pamatskolas skolēniem un skolas viesiem, jauna tūrisma objekta pieejamību ikvienam interesentam.

Lasīt vairāk...

 

Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās – jauna iespēja iedzīvotājiem

26.10.2016.

  

 Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Gulbenes novada bibliotēkas projektu „Āra lasītavu izveide pagastu bibliotēkās – jauna iespēja iedzīvotājiem”. Tā mērķis ir uzlabot Gulbenes novada publisko bibliotēku apmeklētāju apkalpošanas kvalitāti un paplašināt pakalpojumu piedāvājumu, izveidojot jaunu pakalpojumu - āra lasītavas pie 7 pagastu bibliotēkām. 

Lasīt vairāk...

 

 Seminārs "Solidaritātes ekonomika kopienu labklājībai"

 

Kas ir solidaritātes ekonomika un kā stiprināt vietējās kopienas labklājību  kopsadarbībā?

Praktiski piemēri no Latvijas un pasaules, kā arī iespējas solidaritātes ekonomikas iedzīvināšanai praksē - tas viss un vērtīgas diskusijas 

"Zaļā brīvība" māību seminārā "SOLIDARITĀTES EKONOMIKA KOPIENU LABKLĀJĪBAI"
27.oktobrī, ceturtdienā, plkst. 13:00 – 17:00 viesu namā Zaļā Sala Rēzeknes novadā.

Aicinām jūs piedalīties un aicināt pārstāvjus no savas teritorijas, kas atbilst dalībnikieku profilam, kas līdztekus darba programmai pievienots pielikuma dokumentā.

Dalībnieku skaits ierobežots, tādēļ dalība tikai ar iepriekšēju pieteikšanos - : https://docs.google.com/forms/d/17jxxWTfRz-HjnlyzJUpxAMFJG1RTw1nMFIBsDKKlEWQ/viewform?c=0&w=1&edit_requested=true 
 
Latvijas Lauku forums,
t. 28855427
 

 

 Taps skatu tornis leģendārā Kārtenes pilskalna pakājē

13.10.2016.

  

Starp leģendām apvīto Kārtenes pilskalnu un ainavisko Pinteļu ezeru (Gulbenes novads, Beļavas pagats, Pilskalns), kurš savās dzīlēs slēpj vienu no senajām latgaļu ezerpilīm, taps skatu tornis, kurš ļaus pavērties uz lielisko Ziemeļvidzemes ainavu no teju 20 m augstuma.

Kā stāsta projekta iniciators biedrības „Kārtenes skati” Valdes loceklis Klāvs Radziņš, projekta mērķis ir dalīties ar sabiedrību un padarīt tai publiski pieejamu vēl vienu īpašu, bezgala skaistu Latvijas ainavas vietu, kuru apvij senas leģendas un mītiski nostāsti. 

Lasīt vairāk...


 Rankas pagastā tiks izveidots saieta laukums

11.10.2016.

 

2016.gada septembrī tika uzsākta projekta „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” īstenošana. Projekts guvis atbalstu biedrības „SATEKA” atklātā projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.

Projekta mērķis ir saieta laukuma izveide Rankas pagastā, sakārtojot publiski pieejamu teritoriju ar kultūrvēsturisku nozīmi Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centra apkārtnē un izveidojot mūsdienīgu pulcēšanās un brīvā laika pavadīšanas vietu, kā arī uzlabojot esošo tūrisma piedāvājumu.

Lasīt vairāk...

 

Informācija par LEADER 1.kārtas projektu izvērtēšanas rezultātiem

11.10.2016.

 

Informējam par 1.kārtas projektu vērtēšanas rezultātiem uz 2016.gada 10.oktobri (apkopojums).

Rīcībā  1.1. "Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un esošo attīstība"   Lauku atbaksta dienestā 10 projekti ir apstiprināti,  2 projekti vēl tiek vērtēti.

Rīcībā 2.1. "Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Gulbenes novada iedzīvotājiem"  Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis 8 projektus , bet 3 projekti vēl tiek vērtēti.

Rīcībā 2.2. "Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" Lauku atbalsta dienestā  apstiprināti 8 projekti.

Lasīt vairāk...

 

 Biedrība KAPO uzsākusi divu projektu realizāciju

11.10.2016.

 

Līdz 2017.gada nogalei, biedrība “KAPO” realizēs projektu “Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot dzīves un vides kvalitāti iedzīvotājiem – 2” (projekta Nr.16-07-AL05-A019.2202-000013), kas turpinās iepriekš realizēto projektu, sakārtojot publiski pieejamu teritoriju Kalnienas centrā – veidojot drošu, patīkamu un pieejamu rekreatīvo zonu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem. Projekta laikā tiks rakts un veidots Kalnienas centrā esošais dīķis. Savukārt turpat centrā, netālu no dīķa tiks realizēts otrs projekts “Multifunkcionāla sporta laukuma izveide Kalnienā” (projekta nr. 16-07-AL05-A019.2201-000023), kura mērķis ir nodrošināt veselīga un aktīva brīvā laika dabā pavadīšanas iespējas ik vienam Kalnienas un novada iedzīvotājiem, veicinot veselības un fiziskās formas uzlabošanos. Rezultātā taps sporta laukums dažādiem komandu sporta veidiem (basketbolam, volejbolam, mini futbolam u.c.).

Lasīt vairāk...

 

Jaungulbenes pagastā tiks labiekārtots Rijas kalns

10.10.2016.

  

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Gulbenes novada domes projektu “Rijas kalns – vieta latviešu darba tikuma godināšanai”, iesnieguma Nr.16-07-AL05-A019.2202-000007.

Projekta ietvaros plānots labiekārtot Jaungulbenes pagastā esošo Rijas kalnu - izveidot ērtu celiņu tīklu, kas ļautu gan ērti aplūkot tajā Gulbenes novada svētku "Gadsimtu krāsās Jaungulbene" ietvaros 2016. gadā izvietotos vides objektus – četrpadsmit dažādus senos latviešu darba rīkus, gan nokļūt senās rijas drupās, kur atrodas neliela dēļu skatuve. 

Lasīt vairāk ...

 

Rit darbs pie 1.kārtas apstiprināto projektu īstenošanas

05.10.2016.

  

Daudzi projektu iesniedzēji, kuru projektu iesniegumi bija atbilstoši Vietējai attīstības stratēģijai un bija ieguvuši nepieciešamo novērtējuma punktu skaitu, pēc izvērtēšanas Lauku atbalsta dienestā ir saņēmuši lēmumus par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Lēmumos ir noteikti gan nosacījumi publiskā finansējuma saņemšanai , gan termiņi, kas projektu iesniedzējiem jāievēro. 

Lasīt vairāk...

 

Tiks labiekārtota Stāķu dīķa apkārtne.  
04.10.2016.

2016. - 2017. gadā Stradu pagastā tiks realizēts projekts "Stāķu dīķa labiekārtošana", kas ir vietējo iedzīvotāju iniciatīva.

Šī projekta mērķis ir pilnveidot dīķa funkcionalitāti, nodrošinot vasaras atpūtas vietas funkcijas, savukārt ziemas sezonā,

nodrošinot publiskās slidotavas funkcijas.

Lasīt vairāk...

Biedrība "SATEKA"ir izveidota biedrības vizītkarte. Skatīt: mājas lapas sadaļā "Publicitāte" sateka.lv/lv/publicitate/ 02.10.2016.